دکتر مریم کرمعلی / بی اختیاری ادرار / تزریق بوتاکس در مثانه
مدت زمان مطالعه ۴ دقیقه