کورتاژ تشخیصی در تهران

کورتاژ تشخیصی چیست ؟   یکی از اقدامات تشخیصی که برخی از زنان در مسیر درمان بیماری های زنانه ای که با آن مواجه می شود، بدان نیازمند می شوند کورتاژ تشخیصی می باشد. در بسیاری از موارد مشاهده کرده ایم که زنان نسبت به این عمل آگاهی چندانی ندارند و ابهاماتی در زمینه...
Call Now Buttonتماس سریع با پزشک